WRJC 2011
Image default
Science / Environment

Hypotheekaanvraag

Een woning is doorgaans de grootste aankoop in een mensenleven. Er moet een lening worden afgesloten om dit te kunnen financieren. De woning dient als onderpand bij een hypotheek. Bij een consumptief krediet is er meestal geen sprake van een onderpand zoals bij een hypothecaire lening. De hypotheekadviseur inventariseert de wensen en geeft advies. 

Een hypotheekadviseur moet een aantal diploma’s in bezit hebben, voordat hij zijn werk mag uitvoeren. De Wft basis, Wft vermogen en Wft hypotheek diploma’s zijn verplicht gesteld. Daarnaast dient een hypotheekadviseur aan zijn PE verplichting te voldoen.

Hypotheekacceptatie

Afhankelijk van de waarde van de woning en de financiële situatie van de aanvrager kan een hypotheek verstrekt worden.

Waarde woning = Op basis van een taxatierapport wordt de waarde van de woning bepaald.

Marktwaarde = vrijeverkoopwaarde = Leeg opgeleverd in huidige staat en vrij van verhuur. Dit zou de woning moeten opleveren in het normale handelsverkeer.

Executiewaarde = De opbrengst bij gedwongen verkoop op een publieke veiling. De opbrengst ligt tussen de 80%-90% van de marktwaarde. De verstrekkingsnorm is het verschil tussen de hoogte van de lening en de executiewaarde.

Herbouwwaarde = Als de woning is vernietigd (bijv. brand) dan is de herbouwwaarde de geschatte waarde van de bouwkosten. Dit is exclusief grond. De herbouwwaarde is relevant voor de opstalverzekering.

Financiële situatie = De kredietwaardigheid van de geldlener moet vastgesteld worden (inkomen en lopende financiële verplichtingen). Op basis van documenten moet dit aangetoond worden.

Inkomen: Op basis van de woonquotes wordt berekend hoe hoog de hypotheek mag zijn. Dit mag niet meer zijn dan een bepaald percentage van het bruto-inkomen rekening houden met de hypotheekrente. Het bedrag wat beschikbaar is voor financieren noemt men maximale financieringslast. Maximale financieringslast = woonquote x inkomen

Lopende financiële verplichtingen: De woonquote moet rekening gehouden worden met vaste lasten. Financieringslasten worden in mindering gebracht op de maximale financieringslast. Alimentatie wordt in minder gebracht op het inkomen, voordat met het inkomen (en de woonquote) gerekend mag worden.

BKR = Bureau Krediet Registratie = Op basis van controle bij het BKR stelt de hypotheekverstrekker vast hoe het betalingsgedrag is geweest van de aanvrager. Hypotheken met eigen woning als doel staan niet geregistreerd bij het BKR. Dit gebeurt pas als er een betalingsachterstand is van 120 dagen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) regelt de NHG. De NHG geeft garantie aan de kredietverstrekker dat het geld wordt terugbetaald als de geldnemer de financiële verplichtingen niet kan nakomen. Deze garantie zorgt voor een lagere rente (ongeveer 1%) voor de geldnemer. De NHG kost 1% van de hoofdsom van de hypotheek. De maximale koopsom per 1 januari 2015 (nog van toepassing in 2017) is € 245.000,-. In 2017 kun je maximaal 101% financieren en ook NHG verkrijgen is € 247.450,-.

Offerte

Op basis van de (bovenstaande) gegevens kan er een offerte worden verstrekt. In de offerte staat opgenomen: looptijd lening, rentevergoeding, bijkomende kosten, wijze van aflossen.

Vanwege het Wft provisieverbod per 1 januari 2013 betaalt de geldlener de advieskosten direct aan de hypotheekadviseur (dit kan de geldlener zelf afspreken met de adviseur). Er wordt daarom ook geen provisie meer gerekend (en vermeld in de offerte).

https://www.wftbasisexamen.nl/