WRJC 2011
Image default
Science / Environment

Bijna 10.000 nieuwe leden voor de studentenverenigingen

Bijna 10.000 nieuwe leden voor de studentenverenigingen

Het afgelopen jaar zijn er veel negatieve nieuwsberichten over de studentenverenigingen naar buiten gekomen. Onder andere Vindicat kwam negatief in het nieuws waarbij zelfs een student zwaar gewond is geraakt.

Ondanks deze slechte nieuwsberichten is het aantal inschrijven bij de studentenverenigingen de afgelopen periode met 1% gestegen. Er is in een periode waarbij de overheid bezuinigd op de studiebeurzen voldoende reden om je als student aan te sluiten bij een studentenvereniging. Studentenverenigingen spelen in op de veranderingen in het hoger onderwijssysteem, zoals het sociaal leenstelsel en de rendementsmaatregelen, en maken zich zo klaar voor de toekomst”, aldus Arend, Praeses van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

 

Instroom studenten

In september 2016 telde de LKvV ook ruim 9.800’ nieuwe leden. De verenigingen krimpen dus niet, ook al is een studie tegenwoordig duurder en ligt er meer druk op studenten om snel hun diploma te behalen.

Niet alle studentenverenigingen ging erop vooruit. Bij 47 verenigingen stagneerde het aantal inschrijven terwijl de instroom van eerstejaarsstudenten wel toenam.

 

Toegevoegde waarde studentenverenigingen

Een student kan om verschillende redenen lid worden van een studentenvereniging. De belangrijkste zijn kennis overdracht, woningnood en de gezelligheid.

Kennis overdracht:

Studenten kunnen KennisDelen via de studentenverenigingen op verschillende gebieden. Allereerst is het als student makkelijk om studiematerialen zoals samenvattingen met elkaar te delen. De studenten kunnen hierdoor veel tijd besparen bij het studeren en daarnaast is het voor studenten makkelijker om de lesstof te begrijpen. Bij veel studentenverenigingen zijn er mogelijkheden om in groepen te studeren.

 

Woningnood

Veel studenten kunnen moeilijk een kamer vinden in de studentensteden. De problemen doen zich voor in Amsterdam, Utrecht en ook in Groningen. Voor een student kan dit betekenen dat lid worden van een studentenvereniging dat ze in aanmerking komen om in een verenigingshuis te wonen. Daarnaast krijgt een student ook een netwerk in de stad, waardoor het vinden van een kamer eenvoudiger wordt. Het lid zijn van een bepaalde vereniging kan soms tot voorrang van kamers leiden.

 

Gezelligheid

Niet alleen om te studeren of om te wonen. De allerbelangrijkste reden is toch meestal de gezelligheid. Verenigingen zijn al vanaf het begin van de negentiende eeuw de plek waar verschillende studenten elkaar leren kennen en vriendschappen voor het leven ontstaan, aldus de LKvV.

Er worden vaak borrels georganiseerd, studentenavonden en bedrijvenuitjes. Een lidmaatschap of nog beter een bestuur schap staat vaak goed op het CV, zodat het vinden van een stageplaats of baan een stuk makkelijker zal gaan.

 

https://www.kennisdelen.org/