WRJC 2011
Image default
Science / Environment

Drank en horecawet

Als je bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse schenkt heb je een Drank- en Horecawetvergunning nodig. Bekijk hier de wetsteksten drank- en horecawet.

DHW-vergunning

Als je alcoholhoudende dranken schenkt, moet je als ondernemer in het bezit zijn van de drank en horecawetvergunning (DHW). Dit is een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet die u bij de gemeente moet aanvragen. De DHW-vergunning is persoonsgebonden; je kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar.

Sociale Hygiëne

In het beginsel dienen alle ondernemers, alle bedrijfsleiders en alle beheerders te voldoen aan eisen ten aanzien van kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne. Je voldoet hieraan als je over het certificaat beschikt. Alle leidinggevenden moeten vermeld worden op de drank en horecawetvergunning.

Die eisen samen met de bestaande leeftijdsgrens (leidinggevenden vanaf 21 jaar) en de eis omtrent de verklaring van goed gedrag, zijn er op gericht dat de leidinggevenden in de horeca hun speciale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken.

Sociaal hygiënisch beleid heeft als doel de veiligheid en gezondheid van gasten en medewerkers te waarborgen. Dit beleid betekent bijvoorbeeld dat je als bedrijf bepaalt wie wordt binnengelaten, wie krijgt wel alcohol, wat moet je doen als er gokverslaving is bij klanten of alcoholmisbruik.

Alle medewerkers moeten dit beleid in een document ontvangen. Dan weten de medewerkers hoe ze moeten handelen.

Sociaal hygiënisch beleid

De onderdelen van een sociaal hygiënisch beleid zijn:

Handhavingsbeleid, personeelsbeleid, risico gedrag van gasten, gespreksmodellen, alcohol en alcoholmisbruik, verdovende middelen, tabak en gokverslaving, veiligheid of brandbeleid.

Deze onderwerpen komen in de opleiding SVH sociale hygiëne aan bod. Dit is dus ook beschreven in het besluit kennis en inzicht sociale hygiëne drank- en horecawet. Dit moet de leidinggevende begrijpen en weten! (en uitleggen aan de medewerkers). Na het maken van het SVH examen en het met een voldoende afronden geeft iemand het recht op het SVH certificaat.

Leeftijdscontrole

Bij alcoholverstrekking is er de verplichting om het legitimatiebewijs te vragen en te controleren.

  • Paspoort
  • Identiteitsbewijs
  • Rijbewijs
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen

Bij de ingang van de horeca onderneming of slijterij wordt een sticker opgehangen waaruit de leeftijdseis blijkt.

Een SVH horecaportier heeft de taak:

Het bewaken van de veiligheid van personen en goederen.

  1. Voorkomen van verstoringen in de openbare orde.
  2. Handhaven van wettelijke- en huisregels.

Nu zijn de volgende taken van een horecaportier van belang:

Brandpreventie, ongevallenpreventie, bedrijfshulpverlening en beperkte EHBO.

 

 

https://www.oefentoets.com/