Gaan warmtepompen de CV ketel vervangen?

Gaan warmtepompen de CV ketel vervangen?

Het Kabinet heeft opdracht gegeven aan Diederik Samom om er voor te zorgen dat in 2030 2 miljoen huishoudens geen aardgas meer gebruiken. Dit komt in de eerste plaats door de aardbevingen in Groningen maar daarnaast ook door het streven naar duurzaamheid. Aardgas is weliswaar veel minder slecht voor het milieu dan bijvoorbeeld kolen. Toch is het geen hernieuwbare vorm van energie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld elektriciteit die is opgewekt met zonneenergie of windenergie. Nederland wil daarom van het aardgas af.

Manifest
Om dit te bewerkstelligen hebben diverse marktpartijen een document opgesteld waarin ze aangeven hoe we dit kunnen bereiken. Op Ekoplein.nl leest u hoe de bedrijven en organisaties zoals bijvoorbeeld GasUnie en Greenpeace dit voor elkaar willen krijgen.

Alternatieve voor aardgas
Er wordt ook nader verklaart hoe de huizen in Nederland dan wél verwarmd moeten gaan worden. De duurzame alternatieven zijn allemaal bestaande systemen. Deze dienen op grote schaal te worden ingezet om daadwerkelijk aardgas te kunnen vervangen.

https://ekoplein.nl/achtergrond/warmtepomp-voor-iedereen/