WRJC 2011
Image default
Science / Environment

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht

Het is belangrijk om verschillende overzichten te hebben zodat de verschillende activiteiten goed vergeleken en bekeken kunnen worden. Een overzicht dat veel gebruikt wordt is het kasstroomoverzicht; dit overzicht geeft verschillende activiteiten weer van alle geldstromen die er binnen komen en alle geld stromen die er weer uitgaan. Op het moment dat je als ondernemer een jaarrekening gaat opstellen dan kunnen de gegevens van de geldstromen niet hieruit worden opgemaakt. Daarom is het van een zeer belangrijke toegevoegde waarde om dit overzicht altijd te maken. In dit overzicht staan dus alle geldmiddelen in een bepaalde periode. Wanneer we wat dieper in gaan op dit overzicht dan zul je zien welke bedragen beschikbaar zijn gemaakt en ook kun je in het kasstroomoverzicht duidelijk zijn hoe deze bedragen zijn gebruikt.

 

Jaarrekening

Elk bedrijf gebruikt een balans. Met een balans is het mogelijk om weer te geven hoe het gaat op het gebied van financiën en geld met de onderneming. Zo wordt hierbij ook vaak gebruik gemaakt van de bekende winst en de verliesrekening. Echter zegt dit ook niet alles over een bepaalde periode. Zo kunnen er ook kasstromen voorkomen in een bedrijf die positief zijn waardoor een organisatie / bedrijf snel kan groeien. Op het moment dat een bedrijf veel winst maakt is dat namelijk geen garantie voor het blijven bestaan van het bedrijf. Zo weten wet dat bij een te snelle groei en verschillende problemen kunnen ontstaan; waarvan onvoldoende geldmiddelen er 1 van is. Hetzelfde geld voor het een hoge productie ; wanneer immers de voorraden oplopen is het belangrijk dat er voldoende geldmiddelen aanwezig zijn in een bepaald bedrijf.

 

Is het verplicht om een kasstroomoverzicht op te stellen?

Ja, de overheid heeft bepaald dat voor zowel middelgrote als grote organisaties het noodzakelijk en verplicht is om zo’n overzicht te maken. Alleen voor de bedrijven die een dochteronderneming zijn van een ander rechtspersoon dat al zo’n overzicht opstelt, alleen dan is er sprake van een bepaalde vrijstelling wat inhoud dat dit bedrijf geen kasstroomoverzicht hoeft te maken. Dit is immers ook logisch aangezien alle gegevens over de geldstromen dan al ingekeken kunnen worden bij de “moeder-organisatie”. Daarnaast kunnen bepaalde bedrijven en organisaties recht hebben op een vrijstelling, waardoor het in dat geval volgens de jaarverslaggeving niet nodig om een kasstroomoverzicht op te stellen

 

Verschillende saldo’s

Op het moment dat we kijken naar de saldo’s dan valt op dat er verschillende geldmiddelen zijn die liquide te noemen zijn. De verschillende middelen zijn dan ook tegoeden die open staan bij de bank, maar ook verschillende cheque’s die nog verzilverd moeten worden gelden voor de geldmiddelen. Dit is dan ook een belangrijke post die staat in het middelenbegrip van het kasstroomoverzicht. Hetzelfde geld voor deposito’s en korte termijn activa. Binnen in het overzicht is er sprake van een scheiding van 3 verschillende onderdelen.

– De kasstromen die ontstaan door operationele activiteiten
– De kasstromen die ontstaan door investeringen activiteiten
– En de kasstromen die ontstaan door financieringsactiviteiten

 

De kasstromen

Deze kasstromen worden zowel bruto als neto weergegeven, deze weergave is volledig afzonderlijk van elkaar. Jij, en anderen, kunnen dan ook duidelijk zien wat de uitgaven en de ontvangsten van jouw organisatie / bedrijf in een bepaalde periode zijn. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de verschillende aflossingen die zijn gedaan. Ook is er een indirecte methode die word gebruikt bij het berekenen en bekijken van de diverse kasstromen. Deze methode gaat dan ook uit van het resultaat dat door de organisatie is behaald. Dit resultaat wordt berekend met het verschil dat er is tussen de daadwerkelijke kasstroom en de verschillende geldmiddelen die aan bod zijn gekomen tijdens de bedrijfsoperatie zelf.

 

Tot slot over het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is een methode die zeer direct is, en dan ook door veel bedrijven worden gemaakt. Ook is de methode zeer duidelijk en is er een goed overzicht te bekijken van de diverse activiteiten en de geldmiddelen die hierbij horen.